En ny rapport hevder det er et problem for veibyggingen i Norge at vi er så rike, skriver Aftenposten.

Skrevet .

– Andre land vil si at Norge bør prise seg lykkelig som har et så høyt aktivitetsnivå at det å ha ekstra økonomiske muskler fremstår som en utfordring.

Dette sier forsker Svein Bråthen ved Møreforskning. Han er hovedansvarlig for én av tre rapporter Regjeringen har bestilt som skal gi svar på om Norge bør ta i bruk nye måter å finansiere veier og jernbane på.

Og Bråthen fortsetter:

– Det er likevel ikke oljefondet i seg selv som skaper problemet. Det handler mer om farene ved at aktivitetsnivået vi har økes ytterligere, og det kan oppstå et kostnadspress.

Møreforsknings rapport hevder at Norge med sine store pengereserver faktisk har et problem når flere, Regjeringen inkludert, ønsker å øke tempoet i vei- og jernbanebyggingen.

– Er dette virkelig et problem?

– Du kan godt si at det er dilemma.

– Hadde det faktisk vært lettere for Norge å bygge veier hvis reservene ikke hadde vært så store?

– Ja, på sett og vis hadde det vært mindre komplisert å øke aktivitetsnivået dersom kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi ikke hadde vært så høy. Det innebærer en risiko å gi for mye gass i en litt for bratt utforbakke, sier Bråthen.

– Vårt hovedbudskap er at høy vekst og høy aktivitet, som vi har i Norge i dag, skaper et behov for mer effektiv infrastruktur. Men dette kan medføre kostnadsvekst, og at konkurranseutsatt industri kan bli priset ut. Da må man kanskje holde igjen mer enn det som ønskes. Det er ikke lett å finansiere seg ut av dette dilemmaet, sier han.

Les hele saken her: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Et-problem-for-veibyggingAat-Norge-har-sa-mye-penger-6999915.html