Finansnæringen tror ikke lånetørken blir bedre før i 2016.

Skrevet .

– De siste oversiktene fra Norges Handelshøyskole som ble lagt frem på møtet i dag, viser at finansieringen har falt det siste året, særlig til de små bedriftene. Det samsvarer med våre tall, sier Idar Kreutzer, leder i Finans Norge (tidligere Finansnæringens hovedorganisasjon), til E24.

Han deltok mandag på et møte om kapitaltørken som i stadig større grad rammer norske bedrifter, og da særlig de små og mellomstore. Finansnæringen selv mener de stadig strengere kravene til bankens sikkerhet og risikostyring er årsaken til problemene.

Kreutzer mener det er særlig de skjerpede bankreguleringene som har bidratt til at det blir stadig vanskeligere for bedrifter å få lån, og at man også har sett disse effektene i Europa.

– Det er to grunner til det. Det nye regelverket legger økt fokus på risiko, og små og mellomstore representerer mer risiko enn andre. I tillegg blir mengden tilgjengelig kapital mindre, sier han.

Les hele saken: http://e24.no/makro-og-politikk/laanetoerke-for-bedriftene-ingen-bedring-foer-i-2016/20382868