Adm.dir. Inge Jan Thorsen i Vassbakk & Stol kunne fornøyd motta prisen for Årets bedrift fra ordfører Petter Steen jr. under Haugalandskonferansens festarrangement fredag kveld. Over 600 gjester svarte med trampeklapp. 

Skrevet .

– Dette er en stor dag for oss. Jeg gleder med til å ta runden rundt i bedriften og fortelle om hedersprisen, sa Thorsen.

De to andre finalistene var ResQ og RTS som var representert med Torodd Lokna og Freddy Knutsen på scenen i Maritim Hall.

Les om kandidatene:
https://nforeningen.no/hvem-blir-rets-bedrift-2012/149403

Juryens begrunnelse for å gi prisen til Vassbakk & Stol var denne:

Årets bedrift har en sentral posisjon i sitt marked og gjennom de siste årene vist en imponerende evne til å skape resultater. De er en følge av et målrettet arbeid for å forbedre alle parametre som kan påvirke det samlede inntrykket av en virksomhet.
I en bransje som i tidligere tider gjerne hadde et cowboy-preg over seg, har vinneren implementert kvalitetsstyringssystemer og produksjonsforbedrende tiltak som har gitt høy score på alle HMS-statistikker og lønnsomhetsundersøkelser .
Sentralt i dette arbeidet er en klar nullvisjons strategi på viktige områder.
Evnen og viljen til å etterleve en høy etisk standard har gitt virksomheten høy status hos kunder og leverandører. Bedriften framstår som profesjonell på alle områder og har oppnådd posisjonen som en av Vestlandets største innen sin bransje.
Men 460 ansatte, hovedkontor på Karmøy og avd.kontorer i Bergen og Sandnes er vinneren en viktig aktør i det storregionale bildet. En omsetning på 1 milliard og solid ordrereserve understreker bedriftens betydning .
Vinneren er en synlig aktør som satser bredt på rekruttering av lærlinger og ser sitt samfunnsansvar hva gjelder å støtte opp under regionalt idretts-, nærings- og kulturliv.
Vinneren av Næringsforeningens pris for Årets bedrift 2012 er Vassbakk & Stol.