Vegvesenet bommer på trafikkprognosen på hver fjerde vegstrekning, viser ny NHO-rapport. - Det er dette vi frykter skal skje mellom Stavanger og Bergen, sier HN-direktør Egil Severeide.

Skrevet .

«Kartlegging av trafikkprognosenes treffsikkerhet» heter rapporten fra Oslo Economics. Analysen har tatt for seg 12 delstrekninger på strekningene Stavanger-Bergen (E39), Trondheim-Steinkjer (E6), Kristiansand-Stavanger (E39) og Hamar-Otta (E39).

– Vi har bedt om rapporten fordi vi har hatt en mistanke om at Statens vegvesen systematisk planlegger og bygger for smått til at vi skal få en god trafikkavvikling og sikre veger. I tre store prosjekter så får vi bekreftet vår mistanke, sier NHOs administrerende direktør John G. Bernander.

For å tilfredsstille krav til 4-felts motorveg, må trafikkgrunnlaget 20 år etter åpningen av vegen overstige 12.000 biler i døgnet (ÅDT).

Når det tar opp til 10 år fra trafikkprognosene utarbeides til anleggsarbeidet starter, er det en fare for at vegene blir underdimensjonert. I løpet av denne perioden kan trafikkveksten ha økt så mye at krav til 4-felts motorveg langt på veg er oppfylt før vegbyggingen har startet.

– Jeg forventer at Vegvesenet går gjennom sine regnestykker på nytt, eller enda bedre at de bruker denne prognosen som Oslo Economic har laget, og planlegger firefelts motorvei på alle disse tre strekningene, sier Bernander til Vegvesenents nettavis Våre Veger.

HN-direktør Egil Severeide har tatt til orde for fire felts veg mellom Bergen og Stavanger.

Han er ikke fornøyd med de planene Vegvesenet har lagt fram, og mener de ikke tar høyde for den sterke aktivitetveksten som er ventet i denne aksen de neste ti til tyve årene.

– Denne rapporten viser at Vegvesenet tenker for smått.

Jeg er stygt redd for at planene om bare å bygge to felts veg med enkelte forbikjøringsfelt på E39 vil inngå i Vegvesenets framtidige tabbekvote.

Derfor er det viktig å si fram nå, slik at de får anledning til å tenke seg om før planene spikres, sier Severeide.