For å undersøke fjellkvaliteten før byggingen av Rogfast tar Statens Vegvesen i bruk helt ny teknologi i veisammenheng.

Skrevet .

– Vår tradisjonelle måte å teste grunnforholdene på kan ikke benyttes når fjorden er såpass lang og dyp som det Boknafjorden er. Derfor henter vi inn teknologi fra offshorenæringen, sier prosjektleder for Rogfast, Tor Geir Espedal i Statens Vegvesen til tu.no

 

E39 Rogfast vil når den er ferdig, være verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel.

Tunnelen vil bli 26,7 kilometer lang og skal ha to løp og fire kjørefelt. I tillegg skal det bygges et toplanskryss i fjell under Kvitsøy. Her starter Kvitsøytunnelen på fire kilometer som vil gå opp til det lille øysamfunnet.

Tidligere foretatt geofysiske undersøkelser har avdekket varierende kvalitet på fjellet i fjorden.

I tillegg er det foretatt kjerneboringer på opptil 1000 meter fra land for å kartlegge bergkvaliteten.På andre prosjekter har det vært utført kjerneboring fra boreskip, men det har vært vertikale borehull.

 

– I Rogfast-prosjektet har det vært et poeng å få kartlagt bergkvaliteten på større strekninger, og da er ikke vertikale borehull noe annet enn et nålestikk. Så hvorfor gå over bekken etter vann, sier Espedal.

Og forteller at teknologien som skal benyttes til grunnundersøkelser på Rogfast-prosjektet er hentes fra lange år med utvikling i Nordsjøen.

 

 

Les hele saken hos Teknisk Ukeblad