Vei og jernbane i en og samme løsning. Stortingsrepresentant Øyvind Halleraker  fra Bømlo vil ha kombi-bro over Bjørnefjorden.

Skrevet .

Høyres samferdsels- politiske talsmann mener planleggerne må gjøre som danskene og svenskene da Øresundsbroen ble konstruert: Sette av plass til toglinjer inne i selve bro- konstruksjonen, skriver Haugesunds Avis.

– Når vi snakker om Hordfast, må vi tenke 30 – 40 år fram i tid. Da vil Haugalandet og Sunnhordland med 200.000 innbyggere ha flere innbyggere enn knutepunkter for inter- city-triangelet på Østlandet.

Det forsvarer opprettelse av en intercity-forbindelse mellom Haugesund, Stord og Bergen, sier han.

Prislappen anslår Halleraker, inkludert flytebro over Bømlafjorden, til mellom 25 og 30 milliarder.

Reisetid Haugesund-Stord med tog: 15 minutter.
Haugesund-Bergen: 45 minutter.
Stord-Bergen: 30 minutter

Les mer her: http://www.h-avis.no/nyheter/vil-at-det-bygges-bro-med-toglinjer-1.7817194