Ny COWE-rapport slår fast at nytteverdien av veiprosjekter er undervurdert, skriver Teknisk Ukeblad.

Skrevet .

Den samfunnsøkonomiske nytteverdien av samferdselsprosjekter blir undervurdert. Indirekte gevinster er langt større enn tidligere antatt, ifølge en ny rapport. Til våren legger regjeringen fram en oppdatert nasjonal transportplan, NTP, en kjøreplan for samferdselsinvesteringer i Norge fram til 2020. Men NTP har en alvorlig mangel, mener samfunnsøkonom Arve Helseth i COWI.

– Vanlige analyser av samferdselsprosjekter prisfester som oftest bare den direkte nytteverdien for trafikantene. Den indirekte verdiskapingseffekten av prosjektene er systematisk utelatt eller undervurdert i de samfunnsøkonomiske analysene. Det gir en betydelig skjevhet, sier han.

Den samfunnsøkonomiske virkningen er større av bedre innfart til storbyene enn av bedre transportløsninger mellom byer, ifølge rapporten.

Men COWI mener det også kan påvises klare regionale mernytteeffekter av prosjekter som firefelts E6 gjennom Østfold og Trekantsambandet mellom Sveio, Bømlo og Stord i Hordaland. Nye transportløsninger har gjort det lettere for arbeidstakere å reise på kryss og tvers innen regionen, og har bidratt til mer velfungerende arbeidsmarkeder, heter det i rapporten.

Les mer her: http://www.tu.no/bygg/2012/09/25/-nytten-av-veiprosjekter-undervurdert