Level Group leverer skreddersydde automasjonsløsninger over hele verden, her på det tankeren Torill Knutsen.

Level Group vokser og venter omsetningsvekst på 50 prosent i år.

Skrevet .

Level Group, som ble etablert som et elektro- og automasjonsselskap, har utvidet forretningsområdet i løpet av 2016.

–       Gruppen består i dag av 6 operative selskap. Vi opplever vekst på flere områder, og ligger an til en omsetning på 60 million for 2016, sier adm.dir. Helge Stava, som nå har 50 ansatte på lønningslisten.

Trygve Seglem (eier 50% via TS Industri Invest) og Stava selv (eier 40% via KVC Invest) står bak selskapet. Øvrige aksjonerer er Geir Tore Henriksen og Magnus Gudmundsen med  5% hver.

Omsetningen har økt med 50% fra 2015, og gruppen forventer også betydelig vekst i 2017.

Slik er Level Group organisert i dag:

 

Level Power & Automation leverer skreddersydde automasjonsløsninger over hele verden, og er i dag i gang med idriftsettelser av anlegg i blant annet Bahrain, Sør Korea og Kina. Dette i tillegg til flere prosjekt lokalt. Selskapet overtok i 2013 en kunde- og produktportefølje fra Pon Power på flere hundre anlegg som er installert om bord i skip over hele verden. Dette medfører mye serviceaktivitet.

 

Marin Elektro leverer elektroinstallasjoner og utstyr til både maritim- og landbasert industri, samt en del til privatmarkedet. Selskapet har de siste årene investerte tungt i topp moderne verktøy og instrumenter, samt fornyet servicebilparken

 

Level Personal leverer rekrutterings- og bemanningstjenester innenfor et vidt spekter av fagområder. De har tatt godt med markedsandeler siden oppstarten i april, og ligger an til en fin omsetning og positivt resultat.

 

Haugesund Skolesenter (tidligere Næringsakademiet) er overtatt av Level Personal og har byttet navn til Level Utdanning. Her leveres flere typer fagskoleutdanninger og kurs. Selskapet er inne i en fornyingsprosess.

 

Level Finans er et nyetablert regnskapsbyrå. I tillegg til å føre regnskap for egne selskaper, er en nå i full gang med å ta inn eksterne selskap. Selskapet har i dag tre ansatte, og har ytterlige to regnskapsmedarbeidere tilgjengelig i gruppen. Planen er å ekspandere videre i 2017.

 

Level Group opererer innenfor et tøft marked som i stor grad er preget av nedgangen i oljeindustrien. Det gjør at det må tenkes nytt og kreativt, noe gruppen i stor grad har lykkes med. Det jobbes stadig med teknologiutvikling og nye konsept, og innenfor ett par av disse satsingsområdene forventes det et gjennombrudd i 2017. I tillegg er Level Group med i Loke-Alliansen, sammen med selskapene PDS Protek, Uni Research Polytec, ETA Energi og Mecan. Sammen leveres det tverrfaglige løsninger til lokal industri.