Flere og flere vektlegger gode pensjonsbetingelser når de bytter arbeidsgiver. Men for de aller fleste vil en lønnsøkning være mer attraktivt, skriver dinepenger.no.

Skrevet .

Dagens arbeidstakere er langt mer opptatt av å ha nok fritid og en god pensjonsordning enn tidligere, skriver dinepenger.no

Småbedriftsøkonom Ellen Dokk Holm i DNB, tror at all oppmerksomheten rundt pensjonsreformen og de nye reglene for tjenestepensjon vil gjøre pensjonen til X-faktoren for arbeidstakere som er i søke- eller jobb-bytteprosess.

De nye reglene for tjenestepensjon kan føre til at flere bedrifter hever innskuddssatsen på pensjonsordningen sin, mener hun:

– Bedrifter som øker innskuddssatsene og dermed bedrer pensjonsordningen for sine ansatte, kommer til å bli mer attraktive og tiltrekke seg arbeidskraft lettere enn andre bedrifter. Flere enn før vil vurdere bedriftens pensjonsordning i tillegg til lønn og andre goder, og pensjonsordningen kan godt komme til å være avgjørende for om arbeidstakeren tar jobben eller ikke.

– Jeg tror at mange bedrifter vil måtte tilby høyere lønn eller øke satsene for pensjonssparingen, sier Dokk Holm.

Les hele saken her: http://www.dinepenger.no/jobb-og-pensjon/yngre-boer-velge-oekt-loenn-fremfor-pensjon/20326732