Havnedirektør Tore Gautesen overrakte Statsråd Ketil Solvik-Olsen et krest fra Karmsund Havnevesen IKS

Representanter fra kommuner og næringsliv var samlet da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøkte Karmsund Havnevesen. Fokus var havnestrategi, flyplass og vei.

Skrevet .

Havnedirektør Tore Gautesen i Karmsund Havn gikk offensivt ut i sin velkomsthilsen til statsråd Ketil Solvik-Olsen, da han gjestet Trafikkhavnen på Husøy.

Ut over en generell orientering om virksomheten presenterte også Gautesen nye planer for en større utvidelse av havneområdet, ny bulkterminal, og planer om en bioproteinfabrikk i regi av en utenlandsk aktør.

Fra før er det kjent at Biomar investerer for kr 400 – 500 mill i eksisterende anlegg på Husøy i 2017.

Gautesen hadde konkrete ønsker til statsråden i form av tilskudd til vei ut til selve næringsområdet, samt en forsikring om at havnekassen fortsatt vil være øremerket videreutvikling for Karmsund Havn.

Regjeringens nye havnestrategi mener Karmsund Havn er svært positiv, men Gautesen mente at en eventuell kommende utbyttefordeling til aksjonærer vil kunne gå på bekostning av havnens offensive planer.

Gautesen presiserte at han mente at et unntak kunne være eldre havner, som ikke utvikler eller har vekststrategi. Statsråd Ketil Solvik Olsen bekreftet senere at han hadde sammenfallende meninger om dette, og at en burde sikre  «kapital i omløp» i fortsettelsen.

 

Flyplassen

Ordfører i Karmøy Aase Simonsen vektla i sitt innlegg viktigheten av at Helganes får mulighet til å utvikle seg videre i samarbeid med Avinor, også etter 2018 når eksisterende kontrakt går ut.

Hun la ikke skjul på at tålmodigheten overfor Avinor er over. Hvis det ikke har oppnådd enighet om ny avtale står mange av dagenes ruter i fare for å bli lagt ned.

LUB (Lufthavnutbygging) har i lengre tid forsøkt å komme til enighet med Avinor uten å lykkes, og Simonsen ønsket nå en konkret bestilling fra eier (samferdselsdepartementet) til Avinor som åpner for større velvilje knyttet til privat og offentlig samarbeide.

Statsråden var klar på at han ønsket å få dette til, og la som forutsetning at en må finne en løsning som også de andre Avinor-tilknyttede flyplassene finner rettferdig.

Vei

Ordfører Petter Steen fra Haugesund Kommune etterspurte mer statlige midler til riksveimidlene i den lokale bompengepakken, samt 20 millioner kroner til reguleringsarbeidet for ny E 134 i Vindafjord og Etne.

Han vektla også økte rabattsatser knyttet til Haugalandspakken, som en regner med vil få høyere satser i fremtiden.

Øystein Matre fra Westcon Group holdt et innlegg der han vektla viktigheten av gode veier som er å åpne hele året med tanke på all logistikk som er knyttet til hans virksomhet.

Ordfører Harald Stakkestad fra Tysvær ba om statlig regulering for ny E 39 fra Bokn og nordover.

Havnevesen Aase

 

Havnevesen publikum