OPEC-landene tror oljeprisen vil ligge på 110 dollar fatet i snitt fram til 2020. Og Goliat-oppdraget kan gi godt med arbeid for Aibel i Haugesund.

Skrevet .

 

Organisasjonen av oljeeksporterende land (OPEC) la torsdag ettermiddag fram sin årlige rapport med framtidsutsikter, statistikk og analyser for den globale oljeindustrien.

Produksjonsøkning, inkludert nye funn i USA, har bidratt til at oljeprisen har falt med omkring en firedel siden juni og nå ligger rundt 80 dollar fatet.

Da OPEC-rapporten ble presentert ved hovedkvarteret i Wien, ble det understreket at analytikerne ikke har latt seg distrahere av «kortsiktige svingninger i markedet den siste tiden».
———————————————————————————————————————————
Samtidig lanseres det oppmuntrende tall fra nordområdene, der Barentshavet i følge analysebyrået Rystad Energi, kommer til å være større enn Nordsjøen om 25 år.
Rystad Energy mener det bør være mulig å bygge ut lønnsomme felt i Barentshavet med oljepris ned mot 60 dollar fatet, vel og merke uten ilandføring.
I rapporten Petro Foresight som ble sluppet under Nordområdekonferansen i går, opererer de med en balansepris fra cirka 60 dollar fatet og opp mot 70 dollar fatet for utbygginger av felt i Barentshavet.

 

Dette står i grell kontrast til det flere investorer har uttalt i det siste; deriblant tidligere UMOE-eier Jens Ulltveit Moe. Han mente at dalende oljepris er en spiker i kista for omfattende utbygginger i Barentshavet.

Ifølge Thor Otto Lohne, direktør for Gassco, som har ansvaret for en stor del  av gasstransporten fra norsk sokkel, ligger 80 prosent av de framtidige  norske gassreservene i nord.

Han var blant dem som delte optimismen for Nord-Norge.

Les mer her: http://www.fremover.no/lokale_nyheter/article7679230.ece

———————————————————————————————————————————————–

At Aibel vant Goliat-kontrakten denne uka har også skapt en viss optimisme i Haugesund

Ennå vil ikke selskapet gå ut med informasjon om hva det vil bety for arbeidsplassene, men etter det vi forstår vil verftet i Haugesund  bli tilført et betydelig antall arbeidstimer.

I en pressemelding skriver kommunikasjonssjef Bjørg Sandal at Aibel at oppdraget med på kople opp og ferdigstille Goliat  er et viktig tilskudd til Aibels portefølje.

Kontrakten omfatter forberedelser samt ferdigstillelse før oppstart på feltet. I tillegg vil oppdraget bestå av konstruksjonsarbeid og arbeid knyttet til ferdigstillelse av Goliat.

Les mer her:

https://nforeningen.no/aibel-far-goliat-oppdrag/