Et petrokjemisk anlegg og et  søppelforbrenningsanlegg er blant de heteste prosjektene som kan bli realisert i Haugaland Næringspark på Gismarvik

Skrevet .

Interessen for etablering i Haugaland Næringspark ved Gismarvik i Tysvær øker. Det jobbes nå konkret med planer for to nye anlegg. Det ene er en fabrikk innen petrokjemisk industri. Hva slags fabrikk det er snakk om, er foreløpig ikke kjent for Haugesunds Avis.

Det er antydet at det kan ha med plast å gjøre.

Administrerende direktør Gunnar Stakkestad i Haugaland Næringspark bekrefter at dette er noe de har jobbet med en god stund. Det er imidlertid begrenset hva de nå kan gå ut med av informasjon.

– Men om konsesjoner og tillatelser kommer på plass, og investeringsbeslutningen gjøres, har de valgt næringsparken, sier Stakkestad til Haugesunds Avis.

Flere steder langs kysten skal ha vært vurdert. Virksomheten tenger store mengder naturgass og elektrisk kraft og har behov for kaiplass.

I Haugaland Næringspark har de tilgang på alt dette. Statpipe går rett forbi med naturgass fra Kårstø-terminalen, og en 300 kV-linje henger over parken.

Området nord i næringsparken, nær sjøen, skal være mest aktuelt, også på grunn av plassbehovet.

– Fabrikken har behov for cirka 400 dekar, sier Stakkestad som understreker at eventuell plassering ikke er bestemt, og at det er mye som skal avklares før dette kan komme på plass. Om ting går på skinner, skal fabrikken kunne være i drift innen 2020.

400 dekar tilsvarer forresten cirka 50 fotballbaner.

Ordfører- og rådmannskollegiet ble før sommeren invitert og orientert om hvordan et slikt anlegg kan bli en realitet. Videre orientering vil bli gitt så snart prosjektet nærmer seg en realisering.

– Vi håper å få dette til, men det er langt fram, sier Stakkestad.

Les mer her:

http://www.h-avis.no/nyheter/her-kan-det-bli-bygd-for-5-5-milliarder-1.8036263