Oljeanalytiker Thina Saltvedt venter i spenning på 27. november. Da vil den framtidige oljeprisen langt på vei bli bestemt.

Skrevet .

– OPEC-møtet blir fryktelig spennende. Flere av landene i Midt Østen er avhengig av en høyere oljepris og kommer til å kjempe med nebb og klør for et produksjonskutt.

Men mye avhenger av hva Sauda-Arabia gjør, og signalene derfra har foreløpig ikke vært oppløftende for de som håper på økt oljepris, sa Nordea-analytikeren i sitt foredrag på «Horisont» på Haugesund Stadion i formiddag.

Bakteppet for refleksjonene var nyheten om at oljeprisen har sunket under 80 dollar fatet. Det er en kritisk grense for mange oljefelt, og kan gjøre framtidige utbygginger ulønnsomme.

Samtidig er prisen nå kommet nå kommet ned på et nivå som skviser lønnsomheten på en del skiferoljefelt i USA, som har vært en de viktigste årsakene til fallet i oljeprisen.

For norsk økonomi er en oljepris på 80-dollar bremsende. Saltveit tegnet et bilde av et lavere investeringsnivå de neste årene, som vil kunne gi mindre aktivitet i oljeservicebransjen.

Samtidig pekte hun på de voldsomme investeringene som er planlagt på Johan Sverdrup-feltet, som med sin beliggenhet og tilgang til eksisterende infrastruktur i Nordsjøen har en break even på rundt 40 dollar fatet!

For land som ikke eksporterer olje er oljefallet imidlertid positivt, sa Saltveit. Hennes kollega i DnB Markets, Kjersti Haugland sier i et intervju med Dagens Næringsliv at oljeprisfallet er positivt for verdensøkonomien.

–  Oljeprisfallet kommer jo på et veldig godt tidspunkt for den delen av verden som ikke produserer olje, våre viktigste handelspartnere.

Fallet i oljeprisene på 20 prosent løfter våre handelspartneres vekst med 0,3 prosentpoeng. Vi tror også på lavere oljepris i 2016, og dermed på høyere vekst i verdensøkonomien i 2016, sier Haugland.

Enkelte norske bransjer kommer også til å dra nytte av oljeprisfallet.

– Det er særlig en del av norsk økonomi som ikke kommer til å få det dårligere de neste årene, de kommer til å få det bedre enn de har hatt på en god stund, og det er den delen av norske eksportører som ikke produserer olje.

Den kommer til å bli løftet av bedring i etterspørsel internasjonalt, fordi at oljeprisfallet fører til bedring i kjøpekraften.

Men i tillegg fører oljeprisfallet til at kronekursen er vesentlig svakere enn det den var for noen år siden, sier Haugland.

– Den bransjen som har fått smake bieffekten av oljeboomen, den vil nå vokse sterkere når oljebremsen kommer, sier seniorøkonomen.

VGs sjefsredaktør Torry Pedersen, motbakke- og ultraløperen Kjersti Marathon Melkevik og HN-direktør Egil Severeide deltok også med foredrag under formiddagsøkten i lokalene på Haugesund Stadion.