Norsk Hydro og toppsjef Svein Richard Brandtzæg (bildet) forventer balansert vekst med langsiktig økt etterspørsel etter aluminium.

Skrevet .

Norsk Hydro ser en global etterspørselsvekst for aluminium på 3-5 prosent i 2017, mot en vekst på fem prosent i 2016.

Selskapet venter at aluminiummarkedet stort sett vil være balansert i både 2016 og 2017. Samtidig venter selskapet at overskuddstilbudet som har vært i Kina i 2016 vil øke i 2017, og dermed bringe markedet over fra et lite underskudd i 2016 til et marginalt overskudd i 2017.

På lengre sikt venter Hydro at den globale etterspørselen etter primæraluminium i snitt vil øke med 2-3 prosent i året det neste tiåret, mens årlig etterspørsel etter videreforedlede produkter ventes å øke med 3-4 prosent og resirkulert metall med 4-5 prosent i den samme tiårsperioden, går det fram matereialet som ble presentertpå kapitamarkedsdagen i Oslo torsdag.