Unni W.W Høivik og Ivar Thorkildsen i Statens Vegvesen skal jobbe med å forklare bakgrunnen for kostnadssprekken i flere store vegprosjekter. HN-direktør Egil Severeide (t.v.)har bedt om svar.

Vegvesenet i Haugesund jobber med å gi HN-direktøren svar på overskridelsene i Haugalandspakken.

Skrevet .

Nylig inviterte seksjonsleder Ivar Thorkildsen og Unni W. W. Høivik, arealplankontakt og en av de to som nå har ansvar for Haugalandspakken, til et oppklaringsmøte i forbindelse med brevet Næringsforeningen skrev til Statens Vegvesen om overskridelsene i bompakken.

Brevet ble skrevet før sommerferien og avkrever Vegvesenet en forklaring på hvorfor en rekke prosjekter er blitt  mye dyrere enn budsjettert med det resultat at flere planlagte prosjekter i Haugalandspakken blir lagt på vent.

Les brevet her:  haugalandspakken

På møtet ble det enighet om at Vegvesenet nå skal gi en utdypende forklaring på kostnadsbildet for tre viktige enkeltprosjekter i vår region:

–          Førresbotn

–          Kvala – Fagerheim

–          Skjold – Solheim

Et positivt møte, der jeg fikk en klar forståelse av at Vegvesenet selv ser betydningen og nytten av å være åpen om årsakene til overskridelsene i vegprosjektene. Jeg håper vi i løpet av september kan få informasjon som forteller mer om dette bildet, sier Severeide.