Foreløpige tall tyder på at boligbyggingen er på vei oppover. Ikke siden 2004 har det vært registrert flere igangsettingstillatelser for boliger i tremånedsperioden mai-juli.

Skrevet .

Det ble gitt igangsettingstillatelser til 7 460 nye boliger i tremånedsperioden mai-juli 2012. Dette er en økning på 1 693 sammenlignet med den samme perioden i fjor, melder SSB.

Igangsettingstallene for næringsbygg viser en moderat utvikling. I mai-juli i år ble det satt i gang 1 279 300 kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig.

Dette er på samme nivå som snittet for tremånedsperioden mai-juli i de siste 5 årene.

Les mer her:

http://www.ssb.no/byggeareal/