Det er produktivitetsutviklingen i Norge som er hovedkilden til å forstå vårt velferdsnivå, mer enn oljen, mener BI-professor.

Skrevet .

Den norske hemmeligheten er dermed at vi er ekstremt produktive. Norges produksjon av varer og tjenester har faktisk tidoblet seg gjennom 100 år.

– Det er vår virkelige lommebok. Det er disse arbeidstimene som skal gjøre alt som skal gjøres. Uten arbeidstimene hadde Norge stoppet opp, sier BI-professor Erling Røed Larsen.

Røed Larsen peker på at vi i Norge har organisert oss godt, og at vi ligger i verdenstoppen på antall maskiner og elektroniske hjelpemidler bak hver hode og hånd.

– I sommer så jeg at bompengene rundt San Francisco ble tatt imot manuelt; i Norge gjør vi det maskinelt. Det er produktivitetsutviklingen i Norge som er hovedkilden til å forstå vårt velferdsnivå, mer enn oljen.

En av grunnene til at den har vært en velsignelse for oss er at vi har klart å behandle den på en smart måte som professoren ikke mener er flaks, men ferdighet. Norge brukes som lærebokeksempel på internasjonale universiteter.

– Norsk næringsliv har stått overfor en tøff oppgave, som følge av at oljesektoren har presset lønns- og kostnadsnivået i Norge opp. Den overlevende og gjenværende industrien har måttet øke produktiviteten for å overleve. Norge er god på omstillingsevne, og det er mye som tyder på at vi kommer langt med dette når oljen tar slutt, sier han.

Les mer her:
http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article2449647.ece