Norske terminaler hadde over 15 millioner passasjer i 3. kvartal 2013. Det er ny rekord. Foto: SAS.

Antall terminalpassasjerer oversteg 15 millioner i 3.kvartal i 2013. Det er seks prosent mer en tilsvarende periode i fjor, melder SSB.

Skrevet .

Terminalpassasjerene på norske lufthavner i 3. kvartal 2013 besto av 7,6 millioner ankomstpassasjerer og 7,4 millioner avgangspassasjerer. Blant avgangspassasjerene var det 4 millioner som satte seg i et fly som gikk til en norsk lufthavn. Det er en økning på litt over 2 prosent fra samme kvartal i 2012. For utenlandske flygninger var det i 3. kvartal 3,5 millioner passasjerer om bord ved ankomst, og 3,4 millioner ved avgang. Totalen på 6,9 millioner passasjerer på internasjonale flygninger representerer en økning fra 3. kvartal 2012 på nesten 12 prosent.

 

Utlandstrafikken øker fortsatt sterkt for alle de store lufthavnene Bergen, Stavanger, Trondheim og Oslo lufthavn Gardermoen. Bergen lufthavn hadde 134 000 flere passasjerer på utenlandske flygninger i 3. kvartal 2013 enn i samme kvartal i 2012. Tilsvarende tall for Stavanger og Trondheim var på 76 000 og 36 000 passasjerer. Oslo lufthavn Gardermoen hadde en økning i 3. kvartal på 293 000 passasjerer.

 

Les mer her: http://ssb.no/transport-og-reiseliv/statistikker/flytrafikk/kvartal/2013-12-12#content