Arne Austreid i SR-Bank: Vi må tenke sammen, planlegge i en helhet. Rogfast vil endre Haugalandet dramatisk – i positiv forstand

Alle byggeprosjektene inne samferdsel i Rogaland de neste årene forteller oss at vi lever i en historisk tid. Det kommer til å skje utrolig mye og spennende, sa SR-Banksjef Arne Austreid på årets ByggArena.

Skrevet .

Nærmere 200 representanter fra ulike næringer i byggebransjen deltok på konferansen i Festiviteten, som Næringsforeningen står bak.

– Det bor nå drøyt 130.000 mennesker i haugesundregionen. SSBs framskrivinger sier at i 2040 vil vi passere 180.000, og Karmøy og Haugesund vil være like store. Da er det ikke tatt høyde for noen Rogfast- effekt, skriver Haugesunds Avis etter konferansen og referer til foredraget fra Helge Brunborg i SSB.

Den effekten snakket administrerende direktør Arne Austreid i Sparebank1 SR-Bank mer om.

Han mener tunnelen under Boknafjorden vil gjøre Rogaland til ett bo- og arbeidsmarked. Haugalandet kan vokse med 2.000 innbyggere i året, viste Austreid til. Det betyr store inntekter for deltakerne på ByggForum.

Må se helhet

– Politikerne er kanskje ikke de beste til å planlegge denne veksten. Vi må tenke sammen, planlegge i en helhet, sier banksjefen som mener Rogfast vil endre Haugalandet dramatisk – i positiv forstand. Haugalandet blir pustehull for sprengte marked i sørfylket.

– Haugalandet har et greit boligmarked og nok areal. Bare nord i Haugesund er det plass til hele veksten, sier Austreid.

– Man må bli flinkere til å planlegge over kommunegrenser; lage helhetlige planer, sier Austreid som tror dette kan løses uten kommunesammenslåinger. At Karmøy og flere andre kommuner er på vei inn i Haugaland Vekst, tror Austreid kan bidra godt i denne retningen.

Hvor folk fra sørfylket vil bo på Haugalandet når Rogfast kommer?

– Her blir det et valg. Bokn kan sikkert tilby nærhet og billige tomter. Haugesund har et større og mer urbant tilbud, svarer direktøren.

Les mer her:

http://www.h-avis.no/bolig/hvor-skal-alle-sammen-bo-1.8140570