NHH-professor Rögnvaldur Hannesson mener høye norske lønninger låser nordmenn til trygd.

Skrevet .

– Mange nordmenn er for lite produktive og kan ikke forsvare lønnen som tilsvarer den laveste lønnen i Norge, sier Rögnvaldur Hannesson, ifølge Bergens Tidende.

– Personer som ikke har så mye å fare med og har lav produktivitet kan ikke sysselsettes ved en høy lønn. Da ville det vært bedre både for dem selv og samfunnet å få dem sysselsatt i dårlig betalt arbeid, fremfor å ha dem gående på trygd, sier Hannesson.

Han nevner fiskeindustrien som et eksempel der man på grunn av for høye lønninger ikke kan sysselsette norsk arbeidskraft.

– Tidligere generasjoner etterlot seg imponerende infrastruktur i forhold til egen rikdom. Hva kommer oljegenerasjonen til å etterlate seg utenom en armé av pensjonister og pleietrengende? spør professoren.

Ifølge egne beregninger vil utgiftene til alderspensjoner om 30–40 år ha steget til 240 milliarder kroner årlig. Hannesson mener pensjonsutbetalingene bør kobles direkte til Oljefondets avkastning.

– Hadde dette vært et reelt pensjonsfond, ville pensjonsytelsene gått opp og ned i takt med avkastningen. Her snakker jeg ikke på vegne av meg selv som kommende pensjonist, men på vegne av kommende generasjoner.

Les hele saken her: http://www.bt.no/nyheter/okonomi/Professor-vil-senke-norske-lonninger-2770956.html