Rune Dahl: - Det er sunt om prisveksten i boligmarkedet kommer ned på et normalt nivå

-Vi må bygge for å unngå boligboblen. Og det kan politikerne hjelpe til med ved å fjerne mange av de kravene de har påført byggebransjen.

Skrevet .

Direktør i Eiendomsmegler Vest, Rune Hansen mener utviklingen i boligmarkedet det siste året er politisk styrt og villet. Økningen i kravet til egenkapital fra 10 til 15 prosent er et godt eksempel på det.

Befolkningsvekst, boligbyggingstakt, kjøpekraft og renter; det er faktorene som påvirker boligprisen. En jevn og god tilgang på boliger er løsningen, sa Dahl da han møtte næringslivet på Stord denne uka.

Dahl hevdet at politikerne har et stort ansvar for å få dette til ved å gi næringen forutsigbare rammevilkår og myndighetskrav. Han mente Tek10, krav til universell utforming og andre krav til bransjen i stor grad påvirker utviklingen.

– Boligmarkedet er følsomt for finansiell uro og psykologi, sa Dahl, som ikke frykter noe boligkrakk, men en utflating og forventning om prisvekst på fra null til to prosent inneværende år.

 

håvås hanson (1)

Kristina Håvås Hanson fra Haugesund så inn i glassskula

MakroøkonomKristian Håvås Hanson i Sparebanken Vest tok for seg de makroøkonomiske utviklingstrekk før hun landet ned på forventningene til utviklingen på Vestlandet.

Hun mente at den kraftige befolkningsveksten som er ventet langs kysten vil bremse et ventet fall i byggeaktiviteten, og viste til at vestlendingene generelt har et mer optimistisk syn på utviklingen i bedriftene enn ellers i landet.