Nordmenn innledet 2013 med å sette rekord i sparing, først og fremst ved å nedbetale gjeld. Samtidig sier flertallet at de har lyst til å reise mer om de hadde hatt enda bedre råd.

Skrevet .

I fjor sparte norske husholdninger 105 milliarder kroner. Det var 18 milliarder kroner mer enn året før. Ved inngangen til 2013 økte sparingen ytterligere, viser Forventningsbarometeret, som utarbeides hvert kvartal av Finans Norge og TNS Gallup.

I årets første måneder sparte husholdningene i gjennomsnitt 8,7 kroner av hver 100-lapp i inntekt, mot 8,5 kroner i 2012.

– Dette er noen av de høyeste spareratene som er observert.

Gjeldsveksten i husholdningene har vært sterk de siste årene, men de fleste har ikke problemer med å betjene den økte gjelden. Imidlertid er det fornuftig av de med mye gjeld å ta høyde for at vi kan få lavere boligpriser og høyere lånerenter.

Ekstra nedbetaling på lånet kan da være et smart grep, sier Idar Kreutzer som er administrerende direktør i Finans Norge.

Men samtidig som flere av oss betaler mer ned på lån enn før, sier det store flertallet også at reiselysten er uendret.

– Vi noterer oss at et stort flertall kunne tenke seg å reise mer dersom de fikk ekstra penger mellom hendene. Dette er et velstandsfenomen, og et uttrykk for at folk flest har god kontroll over egen økonomi, sier Kreutzer.

Finans Norge legger tirsdag fram Forventningsbarometeret for årets andre kvartal. Barometeret er basert på intervjuer med fem faste spørsmål til et representativt utvalg på 1.000 personer. (©NTB)