Antall lærlinger uten læreplass er rekordhøyt i Rogaland. Fylkesordføreren og HN-direktøren slår et slag for lærlingeordningen

Skrevet .

 

Vi ønsker å komme med en oppfordring til våre medlemsbedrifter og be dem se på muligheten for å ta inn flere læringer fra høsten av, sier administrerende direktør i Næringsforeningen, Egil Severeide.

Han får full støtte fra  fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.

– Det trengs flere bedrifter som er villige til å ta i mot lærlinger i regionen. Over 550 unge mangler pr i dag fortsatt lærlingeplass i Rogaland fra høsten.

– Vi startet i mai med 1200, men fristen begynner nå  å nærme seg, sier Tengesdal.

Hun ber bedriftene tenke litt bredere i forhold til fagområder enn før hvor det kan være relevant å få inn læringer.

– Det har vi også utfordret kommunene på, samtidig med at vi ber dem etterspør læringer i sine anbudsprosesser, sier Tengesdal.

– Er det bedriftenes samfunnsansvar du appellere til når du ber dem ta inn flere lærlinger?

– Nei, bedrifter trenger ungdommer. Personer som stiller nye spørsmål og tenker litt nytt. Jeg vil appellere mer til det ungdommelige pågangsmotet. De representerer framtidens arbeidskraft. Det er det dette handler om, sier Tengesdal.

– Bedriftene får tilført kompetanse gjennom lærlingene. De ser gjerne prosesser med nye øyne, og har en bakgrunn med bruk av moderne informasjonsteknologi sosm kan komme bedriftene til nytte.  Det er en unik mulighet, sier Severeide.

Temaet ble også diskuterti dialogen med olje- og energiministeren onsdag. Tord Lien var også bekymret for utviklingen og frykter at flere årskull nå kan falle utenfor arbeidslivet fordi de mister muligheten til å ta fagbrev.

Jeg vet mange bedrifter tar ansvar, men det trengs kanskje et ekstra tak nå, sier Severeide, som frykter at kompetanse kan gå tapt dersom unge med fagutdannelse ikke får lærlingeplass i bedriftene

 

.

 

Oppfordring

Harald Minge. Han er opptatt av at næringslivet – også i egeninteresse – bestreber seg på å holde behovet for den kompetansen man trenger jevnest mulig, selv om man opplever store konjunktursvingninger.

– I dette spørsmålet er det viktig å tenke stort, strategisk og prinsipielt. Fra Næringsforeningens side ser vi på dette som en skikkelig dugnad.  Vår oppfordring til medlemsbedriftene er å se på muligheten for å ta inn flere lærlinger. En ting er å ta et ansvar, en annen ting å se på sine egne muligheter i et lenger perspektiv. Det er jobbet mye med å takle nedturen, nå skal vi om en stund takle oppturen. Da er faren at man står uten den kompetansen man trenger. Det er et veldig viktig element i dette, sier Harald Minge.

Her finner du fakta om lærlingeordingen:

www.rogalandsoker.no.

 

Virksomhetene som kan tenke seg å bli lærebedrift kan også sende en e-post til larebedrift@rogfk.no

 

Hvorfor bli lærebedrift?

 

Økonomisk:

 

 • Nye lærebedrifter kan søke om stimuleringstilskudd på 40 000 kr.
 • Alle lærebedrifter får normalt tilskudd for å ta imot lærlinger.
 • Lærebedrifter som tar imot lærlinger i nye fag kan søke
  om stimuleringstilskudd på 10 000 kr.
 • Lærlinger skal ha lønn, men denne er lavere enn for fagarbeidere.
 • Lærlinger gir økt produksjon til bedriften.

 

Rekruttering:

 

 • Lærlingordningen kan brukes til rekruttering av nye medarbeidere.
 • Dere får mulighet til å forme en fremtidig arbeidstaker.
 • Arbeidsforholdet avsluttes når læretiden er fullført.

 

Samfunnsansvar:

 

 • Dere gir ungdom mulighet til å fullføre en utdannelse og dermed en tryggere fremtid.
 • Sikrer kvalifiserte fagarbeidere i eget yrke.