Terje Vareberg i diskusjon med deltakere på HNs styre- og nettverkskveld.

- Norske styrer trenger fornyelse- ikke minst for å kunne forstå og takle den teknologiske utfordringen, sa styreveteran Terje Vareberg på Næringsforeningens styre- og nettverkskveld.

Skrevet .

Fullt hus- nærmere seksti HN-medlemmer- møtte fram til arrangementet i Samsons Andre i Haugesund onsdag kveld.

Den foreløpige evalueringen fra arrangementet gir en strålende score; i gjennomsnitt gir deltakerne en karakter på over 5 av 6 mulige !

Så fikk de også møte en opplagt Terje Varberg, ex-direktør i SR-Bank – en mann med haugevis av styreverv, bl.a. som styreleder i Hydro, Lærdal, Matlhus og Nordan og styremedlem i bl.a. Solstad Offshore og Storebrand.

Vareberg snakket om hvilke utfordringer bedriftene har for å skape et aktivt og framoverlent styre som både skal være en støtte for daglig leder og en utfordring.

– Et styre skal ikke bare føre tilsyn, men også delta aktivt i utviklingen av bedriften. Det betyr å stille kritiske spørsmål og ha klare krav til hvordan ledelsen i en bedrift utøves, sa Vareberg.

Den tidligere SR-Bank direktøren likte Næringsforeningens forsøk på å gi mulighet for unge i Haugesundregionen til å få plass i lokale styrerom og innrømmet at det i mange bedrifter er en ubegrunnet skepsis til å slippe nye krefter til.

– Se bare på den teknologiske utviklingen. I-phonen kom for fem år siden, I-paden i 2010. Det er jo ikke slutt med det.

Den teknologiske utviklingen kommer til å eskalere og vi kan ikke forvente at folk i 60-årene skal lede an. Å slippe til unge og flinke folk i alle deler av organisasjon er nærmest en forutsetning for å henge med, sa Vareberg.

I den påfølgende paneldebatten deltok adm.dir.Kristine Skeie fra Kopervik, advokat Rune Lande og adm.dir. Gunnar Birkeland.

De delte sine erfaringer fra styrearbeid med møtedeltakerne og var langt på vei enige i Varebergs synspunkter.

Rune Lande, som bl.a. er styreleder i Westcon fortalte om den nære og nærmest daglige kontakten han har med Øystein Matre i familieselskapet i Ølensvåg, mens Gunnar Birkeland var imponert over hvor inkludert de ansattevalgte representantene i styret i Helse Fonna er.

– De er fullt og helt styremedlemmer som et hvilket som helst annet styremedlem. Det kan høres ut som en selvfølge, men i mange styrer er det slik i praksis, sa Birkeland.

Kristine Skeie, som bl.a er styreleder i Karmsund Interkommunale Havnevesen understreket behovet for å bruke styrerommet til langsiktig tenkning, og viste bl.a. til det omfattende utviklingsarbeidet av havnestrukturen i vår region som styret har vært en viktig del av.