- Å beskytte næringen er ikke veien å gå, sier Aibels toppsjef Jan Skogseth. Han mener industrien må gå i seg selv etter kontraktstapene til utlandet.

Skrevet .

Skogseth mener bransjen må ta tildelingene av kontrakter til utlandet til etterretning og jobbe videre med ideer for å kapre nye kontrakter.

– Men det er ingen tvil om at effekten på norske verft er betydelig. Nybyggandelen og nybyggkompetansen vil forvitre over tid, sier han.

Nybygg er ekstra utsatt for konkurranse fra land med billigere arbeidskraft, fordi det krever mange arbeidstimer. Aibel har tatt konsekvensen av utfordringen med høye norske lønninger ved å starte et eget verft i Thailand.

– Det er sannsynlig at mer av byggingen må gjøres ute.

Han sier han er bekymret for situasjonen, men at man må la oljeselskapene gjøre sine vurderinger.

– Jeg registrerer at vi leverer Gudrun på tid og budsjett. Men så er det evaluert slik av Statoil at prisene de fikk inn fra Korea var så mye lavere at de gikk for det denne gangen.

Les mer her:

http://www.dn.no/energi/article2597691.ece