Det var «stinn brakke» under Deloitte `s frokostseminar på Scandic Hotel i Haugesund.  Alle ville lære mer om det mye omtalte vikarbyrådirektivet.

Skrevet .

Vikarbyrådirektivet blir i hovedsak innført fra og med nyttår, og mange er i tvil om hvordan en skal forholde seg til det nye regelverket. Pågangen for å delta på kurset var i følge Adrian Helgesen hos Deloitte så stor at en måtte flytte arrangementet fra egne lokaler til Scandic Hotell. Foredragsholderne  var advokatene Erik Ø. Larsen og Bjørn Ofstad fra Deloitte.

Kurset var i hovedsak beregnet for alle som har ansvar for inngåelse av kontrakter knyttet til entreprise eller inn- og utleie av arbeidskraft, og de som har ansvar for lønns- og arbeidsvilkår.
Sett i lys av responsen ser ikke Adrian Helgesen bort fra at Deloitte kommer til å gjenta kurset på nyåret.

Les også: http://www.tu.no/industri/2012/11/06/langer-ut-mot-vikarbyradirektivet