Reglene om at vikarbyråansatte skal likebehandles trer i kraft 1. januar 2013. Det gjør også regjeringens tiltakspakke for å sikre reell likebehandling og bidra til en mer seriøs vikarbyråbransje.

Skrevet .

– Gjennomføring av direktivet og de oppfølgingstiltakene som ble vedtatt av Stortinget i sommer, skal bedre vilkårene for de ansatte i bemanningsbransjen i Norge. De ansatte vil kunne få minst like gode lønns- og arbeidsvilkår når de er innleid som om de er direkte ansatt hos innleier, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Direktivet ble innført i EU for ett år siden. 1. januar 2013 er den fristen Norge er folkerettslig bundet av. Reglene i direktivet kan ikke tre i kraft på et senere tidspunkt enn når direktivet får virkning for Norge.

Les hele saken her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/pressesenter/pressemeldinger/2012/vikarbyradirektivet-og-tiltakspakken-tre.html?id=709612