Statoil har tildelt Aibel en svært viktig vedlikeholdskontrakt offshore, som betyr mye for Haugesund.

Skrevet .

Gjennom den nye avtalen fortsetter Aibel med ansvar for modifikasjon og vedlikehold til sammen 12 offshore-installasjoner pluss fire landanlegg, og får i tillegg ansvar for Aasta Hansteen.

Den nye avtalen har en varighet på seks år med en opsjon på fire nye år. Aibel har beregnet kontraktsverdien til cirka 7,5 milliarder kroner pluss opsjoner. Med dette vil Aibel utføre vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid på over en tredjedel av installasjonene i havet samt på fire av seks landanlegg langs norskekysten.
– Dette er en tillitserklæring for Aibel. Med ett nytt anlegg i porteføljen – i tillegg til dagens volum – sier vi oss meget godt fornøyd med tildelingen. Med Aasta Hansteen inne i kontrakten styrker vi også vår posisjon i nord, sier Jan Skogseth, konsernsjef i Aibel, og understreker at anbudsprosessen har vært grundig og profesjonell.
Tildelingen sikrer arbeidsplasser og fortsatt aktivitet ved alle Aibels kontor langs norskekysten. Haugesund er Aibels største lokasjon i Norge.

Les mer her:

http://www.statoil.com/no/NewsAndMedia/News/2015/Pages/15Dec_maintenance_modifications.aspx

Arbeidet som skal utføres i kontrakten dreier seg om vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid på til sammen 13 installasjoner i Nordsjøen, Norskehavet og i Barentshavet samt på fire landanlegg. I tillegg kommer opsjonen på Njord A og B.