Torger Reve vil avlyse kampen mellom Oslo og Vestlandet og heller utvikle den klare arbeidsdelingen som finnes mellom regionene.

Skrevet .

Vestlandet må begynne å profilere seg som det globale kunnskapsknutepunkt i de blå næringene, og ikke som en landsdel med dårlige veier og et tiltakende hovedstadskompleks, mener Reve, som er professor i strategi og industriell konkurranseevne ved Norges Handelshøgskole i Bergen.

– Næringslivet i Norge er spesialisert og kunnskapsbasert med en klar arbeidsdeling mellom Vestlandet og Oslo.

Vestlandet har industrien, oljevirksomheten og de fleste eksportnæringene. Oslo har statsadministrasjonen, organisasjonene og de kunnskapsbaserte tjenestenæringene.

Det er det vi kan selge i internasjonale markeder som viser hvor konkurransedyktige vi er.

Det setter Vestlandsnæringene i førersetet, og gjør Oslonæringene til støttenæringer, mener den frittalende professoren.

Les mer her:

http://www.sysla.no/2014/04/19/meninger/avlys-landsdelskampen/