Møreforskning vil stryke tre fylker fra kartet. En egen Vestlandsregion kan bli løsningen.

Skrevet .

– Skal du være rimelig effektiv, så må du ha over 200.000 innbyggere. Det er en forutsetning for å få overført nye oppgaver, sier Jørgen Amdam fra Møreforskning.

Mandag leverte han sin utredning til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H). Her ser de på ulike måter å organisere fylkeskommunen på i fremtiden.

Konklusjonen er klar: Aust-Agder, Finnmark og Sogn og Fjordane bør strykes fra kartet.

– Det vi ser er at det regionale nivået kan bli viktigere i fremtiden.

Men da kan en ikke tillate departementene å bruke argumentet om at noen fylker er for små til å kunne overføre oppgaver til dette forvaltningsnivået, sier Amdam, som en er av tre forfattere bak rapporten.

I rapporten fraråder Møreforskning sterkt å fortsette med 19 fylker som i dag. To modeller kommer best ut.

Det ene er å etablere syv regioner. Dette kan bety en vestlandsregion bestående av Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre. Men Amdam ser også skjær i sjøen.

– Det kan bli et stort motsetningsforhold mellom Bergen og Stavanger. Klarer en å vinne over dette, så kan det bli en velfungerende enhet, sier Amdam til bt.no.

Les også: Nå vil de slå seg sammen med resten av Vestlandet

Han mener få og store regioner er det klart beste virkemiddelet hvis målet er å overføre makt fra hovedstaden.

– Hvis du skal bygge makt mot Oslo, så er en landsdelsregion det klart beste. Men for å få dette til må en klare å etablere en felles fiende, en felles identitet og en felles oppfatning om at dette er lurt å gjøre.

– Er den oppfatningen til stede på Vestlandet?

– Jeg tror den identiteten var sterkere før, da sjøfart var viktig og Bergen, Stavanger og Ålesund var sentrale havner. På Sunnmøre er Oslo i dag mer sentralt enn Bergen. Vi henger ikke så godt sammen på Vestlandet.

 

Les mer her:

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Vil-begrave-Sogn-og-Fjordane-3243017.html