SAR, landets største avfallsbehandler, ønsker å etablere anlegg for blant annet bore- og oljeavfall i Gismarvik, skriver Haugesunds Avis.

Skrevet .

På Gismarvik ser SAR for seg å leie tomt i havnen, der Asco eier et område av Haugaland Næringspark. Administrerende direktør i SAR, Per Kristian Nagell, sier til Haugesunds Avis at de ser på Gismarvik som en framtidig sentral base for oljebransjen.

Det er funnene som er gjort like «utenfor stuedøren» her som er bakgrunnen for det.

– De nye oljefeltene gjør at det er behov for lokal behandling der avfall kommer i land. Vi synes ikke det er en god løsning å kjøre det land og strand rundt, sier Nagell om hvorfor de vil etablere sin nye base i Tysvær. Den vil bli en selvstendig enhet i SAR-gruppen.

På sikt ønsker SAR å etablere et komplett anlegg på 15–20 mål i næringsparken. Her skal bli behandlingsanlegg for boreavfall, SAR skal ikke bare ta imot og mellomlagre.