Hvordan kan etablerte bedrifter med vekstambisjoner få hjelp til å innfri sine ambisjoner? IdèLab inviterer til seminar om mulighetene.

Skrevet .

Sammen med Næringsforeningen og Innovasjon Norge inviterer IdéLab til et seminar for å belyse mulighetene for etablerte bedrifter som ønsker vurdere nye markeder, internasjonale muligheter, hjelp til finansiering av utviklingsprosjekter, digitalisering mm. Datoen er 6. juni og stedet er Scandic maritim i Haugesund fra klokken 12-16.

Bak IdéLab står Haugesund kommune, Haugaland Vekst, Rogaland Ressurssenter sammen med de øvrige Næringshagene i Rogaland, NAV, Rogaland fylke og Siva.

Dette er lokale aktører som nå legger til rette for et felles løft for omstilling i lokalt næringsliv. Dette gjøres gjennom prosjektet ”IdéLab” som nå også inviterer inn lokale bedrifter.

 

– Det er fortsatt krevende i deler av næringslivet, og omstilling er blitt en del av hverdagen for mange, sier en av initiativakerne, Anne Kristin Helgeland (bildet)  i Rogaland Ressurssenter

 Oljenæringen vil fortsatt være en viktig del av vår økonomi, men ikke lenger være en stor vekstdriver. Vi må tenke nytt. Gjennom generasjoner har vi tilpasset oss nye behov, vaner og markeder, og deltatt i den harde konkurransen om å lykkes ute i verden. Nå som arbeid innen olje flater ut, vil vi også denne gangen snu oss mot andre markeder, og finne nye, smarte løsninger med utgangspunkt i vår kompetanse, omstillingsevne og de fantastiske ressursene vi har.

Mange lokale bedrifter er på god vei til å lykkes med omstillingsarbeidet, og noen er i startgropa med å vurdere nye alternativ, sier Helgeland.

Seminaret på Scandic Maritim  er gratis.

helgeland

 

Program:

  • Informasjon om mulige finansieringskilder og ordninger for utviklingsprosjekter v/Innovasjon Norge og VRI.
  • Nærenergi, InfoGym og Saga Subsea viser eksempler og deler erfaringer med bruk av utviklingsstøtte.
  • Hva kan IdéLab bistå deg med i fortsettelsen. Presentasjon av plan for workshop´s som arrangeres utover høsten.
  • For påmelding: https://rrsenter.wufoo.eu/forms/idalab-kickoff-6-juni-2017/ 
  •