BI-professor Torger Reve stusser over at Norge ikke bruker oljepenger til å bygge ferjefri E39 i en fei.

Skrevet .

– Vi har en fantastisk pengebinge som leter etter gode prosjekter å investere i over hele verden! Hvorfor kan vi ikke investere i lønnsom infrastruktur i Norge? spør professor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI.

Ny, sikrere og ferjefri E39 fra Kristiansand til Trondheim koster svimlende 100 milliarder kroner, men vurderes som meget lønnsomt for samfunnet fordi det blant annet aggregerer vekst i næringslivet, flere jobber og utvider bo- og arbeidsmarkedene.

– E39 er utrolig viktig infrastruktur, og det er litt rart at Norge ikke har råd til dette. Kanskje burde vi vurdere om oljefondet fikk lov til å investere i et slikt prosjekt, siden lønnsomheten for samfunnet er så høy. Jeg snakker ikke om å bruke oljepenger til drift, men til investering, sier professoren.

De beste vei- og jernbaneprosjektene i Norge, er et trygt sted å plassere oljepengene, og gir høy økonomisk avkastning, mener professoren.  

– Vi stiller jo aldri slike spørsmål når det gjelder oljefeltinvesteringer i Nordsjøen, og disse har en minst like stor opphetingseffekt i norsk økonomi som et infrastrukturprosjekt, sier Reve.

Les mer i Stavanger Aftenblad her: http://www.aftenbladet.no/nyheter/okonomi/Vil-bygge-ny-E39-med-oljepenger-3046844.html