To Stavanger-studenter tok et oppgjør med en konservativ byggebransje og lanserte billigere og enklere måte å bygge boliger på under Byggarena-konferansen

Skrevet .

Kristoffer Sørstrønen og Magnus Øgård Meisal  viste eksempler på stadardiserte boligløsninger med ferdigtygde romløsninger etter «lego-prionsippet»

– De har etablert en visjon, som nå har resultert i et pilotprosjekt i Stavanger. Poenget er å skaffe billige boliger til en rimeligere penge.

Kostnadsreduksjon var også et hovedpoeng i Frode Styve (ETA Enerig) foredrag om energieffektivisering. 

Å tenke nytt om varmeanlegg kan gi besparelser, fortalte Styve og lanserte en del eksempler.

Han viste også hvordan gamle radioterer kan få nytt liv gjennom et helt annet design, som nærmest gjør dem til «kunstbverk» som piffer opp i stua.

ByggArena er Næringsforeningens storarrangement for bygge- og eiendomsbransjen, og 180 deltakere er samlet i Festiviteten i hele dag.