Næringsforeningene og de maritime fora i aksen Bergen-Stavanger vil bidra til bygging av et sterkere Vestland.

Skrevet .

 

Under en konferanse i Bergen denne uken ble det diskutert en styrking av samarbeidet langs sørvest-kysten. Etter møtet ble følgende pressemelding sendt ut:

 

«Om få år står første del av Vestlandets «game-changer» ferdig; et ferjefritt Vestland med Rogfast og Hordfast.

Det unike og sterke næringslivet på aksen Stavanger-Bergen ligger an til å kunne styrke og utvikle seg ytterligere.

Den kan bety en felles arbeidsregion mellom Bergen – Stord – Haugesund – Stavanger med over en million mennesker.

I aksen finner vi et unikt næringsliv og kompetanse innen olje, brønn, subsea, havbruk, maritim næring og fornybar energi – vi snakker altså om framtidens verdiskaping!

 

Det pågår for tiden er rekke struktur- og reformprosesser i Norge, som kommunereform, politireform, universitets/høyskolestruktur mm.

I tillegg er det i dag ulike regionkonstellasjoner for områder som helse, beredskap og infrastruktur.

Næringslivet forventer at pågående og kommende strukturendringer bygger opp under en sterk og samlet Vestlandsregion.

 

Hvem skal planlegge og være pådriver for at Vestlandet utnytter alle muligheter i et fergefritt Vestland?

 

Næringsforeningene og maritime fora på Vestlandet inviterer framtidsrettede politikere og næringslivsledere til å utarbeide en ny Vestlandsvisjon, og hvordan vi skal jobbe sammen for å realisere denne.»

 

Næringsforeningen i Stavangerregionen       Bergen Næringsråd

Adm.dir. Harald Minge                                      Adm.dir. Marit Warncke

Tlf. 911 98 569                                                   Tlf. 907 65 300

minge@stavanger-chamber.no                       marit@bergen-chamber.no

Haugesundregionens Næringsforening         Stord Næringsråd

Adm.dir: Egil Severeide                                    Daglig leder Anne-Grete Sandtorv

Tlf. 932 45 699                                                   Tlf. 901 45 458

egil@hninfo.no                                                   post@stordnaeringsraad.no

 

Maritimt forum Bergensregionen                   Maritimt forum Stavangerregionen

Daglig leder Anne-Kristine Øen                       Daglig leder Fride Solbakken

Tlf: 957 71 549                                                   Tlf: 412 31 908

anne@maritimt-forum.no                 fride.solbakken@maritimt-forum.no

 

Maritimt forum Haugaland og Sunnhordland

Daglig leder Sverre Meling jr.                                         
Tlf: 952 39 415

sverre.meling@maritimt-forum.no