Regjeringen varslet søndag en vekstpakke med skattetiltak som skal styrke konkurranseutsatt sektor på fastlandet.

Skrevet .

Veksten i produksjon og sysselsetting i fastlandsøkonomien har tatt seg godt opp etter finanskrisen. Arbeidsledigheten er lav, både i et internasjonalt og i et historisk perspektiv.

– Det går godt i norsk økonomi. Likevel må vi vokte oss for å tro at de gode tidene fortsetter av seg selv. I gode tider er det lett å gjøre feil som gir nedgang senere. Et faresignal nå er todelingen av norsk økonomi. Flere år med høy lønnsvekst og en gradvis styrking av kronen har løftet kostnadsnivået i Norge. I en situasjon med svak etterspørsel ute, gjør det mange eksportbedrifter sårbare, sier statsminister Jens Stoltenberg.

– Trygg økonomisk styring er regjeringens viktigste sak. Målet med tiltakene er å stimulere investeringene i fastlandsnæringene og bidra til en mer balansert utvikling i norsk økonomi. Partene i arbeidslivet har gitt et viktig bidrag med et moderat lønnsoppgjør i år. Regjeringens skattetiltak er fullt finansiert slik at skattenivået i fastlandsøkonomien ikke endres, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Regjeringen foreslår å sette ned skattesatsen for selskaper (ikke personlige skattytere) fra 28 til 27 prosent. Personlig næringsdrivende får tilsvarende skattelettelser i næringsinntekten. Samlet styrker dette bedriftene med om lag 3 milliarder kroner. Samtidig vil man tette skattehull og begrense uønskede tilpasninger. Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å begrense rentefradrag i konsernforhold. Det vil øke skatteinntektene i størrelsesorden 3 milliarder kroner.

Som en del av vekstpakken vil regjeringen innføre en startavskrivning på 10 prosent for driftsmidler i saldogruppe d), maskiner mv. Avskrivningen blir med dette 30 prosent første året. Det styrker bedriftene med om lag 400 millioner kroner.

Regjeringen vil også forbedre Skattefunn-ordningen med 100 millioner kroner. Målet er å utløse mer innovasjon i næringslivet, og styrke forskningsmiljøene.

Les hele pressmeldingen her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/pressesenter/pressemeldinger/2013/vekstpakke-for-naringslivet.html?id=726000