HN gleder seg til å få med en ny spiller på laget. Fra venstre Adm.dir. Egil Severeide, Koordinator Ingeline Kaldestad og Prosjektleder Bernt Jæger

Haugesundregionens Næringsforening er i sterk vekst og vil nå utvide bemanningen med en Koordinator i full stilling.

Skrevet .

Koordinatorens oppgave blir å:

●Være med å skape nye og videreutvikle allerede etablerte konsepter

●Ha særlig fokus på konsepter rettet mot yngre målgrupper

●Bidra til fortsatt vekst i medlemsmassen

●Bistå i arbeidet med å styrke Næringsforeningens posisjon og merkevare

Vi er en gjeng med godt humør, stor arbeidsglede og en god porsjon strategisk forståelse.

Vi søker en kollega som:

Liker utfordringer og er en typisk «doer»

Er utadvendt og liker å omgås mennesker

Tør å tenke ut av boksen

Har handlekraft og struktur i hverdagen

Noe for deg? Send noen ord om deg selv til

Adm.dir. Egil Severeide egil@hninfo.no . Tlf 93245699

Attester og vitnesbyrd vil vi eventuelt etterspørre senere.

Søknadsfrist: 11. november.

 

  • Haugesundregionens Næringsforening er paraplyorganisasjon og talerør for næringslivet i regionen. Vi representerer rundt 1600 bedrifter og arbeider aktivt for å skape best mulig rammebetingelser for videre utvikling av det lokale næringsliv
  • Vi har etablert en rekke møteplasser (Haugalandskonferansen,U39, Næringscafe, HR-Dagen,ByggArena etc.) som gir kompetanseutvikling og økt samarbeid mellom medlemmene.
  • Vi setter søkelyset på trender/utviklingstrekk som kan få betydning for regionen og har som visjon å «bygge Vestlandets knutepunkt»

 h_konf_2013_lav_oppl_0