Avinor inviterer til dialogmøte om drift av Haugesund Lufthavn, Karmøy 27. juni. Interessert?

Skrevet .

Møtet vil finne sted på Park Inn Hotell, Karmøy den 27. juni.

Samferdselsdepartementet har gitt Avinor i oppdrag å gjennomføre anskaffelsesprosessen for tjenestekonsesjonskontrakten for drift av Haugesund

Lufthavn, Karmøy. Tjenestekonsesjonen vil være for en periode på inntil 20 år.

Tjenestekonsesjonæren vil være ansvarlig for egen sertifisering og må tilfredsstille alle regulatoriske krav, men vil stå fritt til å fastsette lufthavnavgiftene og styre den kommersielle driften.

Det vil ikke bli gitt tilskudd til driften av lufthavna, og tjenestekonsesjonshaverenmå dekke kostnadene ved å nytte infrastrukturen gjennom et årlig vederlag til Avinor, som fortsatt vil være eier av lufthavna.

Les invitasjonen fra Avinor her: Invitasjon NO.