Næringsminister Trond Giske vil kutte kraftig i tallet på destinasjonsselskaper. Hvilke forsvinner i Rogaland og Hordaland?

Skrevet .

– Vi har rundt 300 destinasjonsselskaper i Norge, det er altfor mange. I praksis betyr det mange små fagmiljøer der mye av ressursene går til å dekke faste kostnader som kontorhold og administrasjon. Det vi trenger er å bruke ressurser på å styrke kompetansen, heve kvaliteten og målrette markedsføringen, sier nærings – og handelsminister Trond Giske (Ap) til NTB.

Giske ser for seg en reduksjon til 5-6 store, regionale paraplyorganisasjoner med noen få destinasjonsprosjekter hver seg.

For vår region kan det innebære en betydelig endring. Hninfo vet at en sammenslåing av Sunnhordland og Haugesund/Haugalandet er et alternativ, Stavanger og Ryfylke et annet. En sammenslåingen mellom deler av Ryfylke og Sunnhordland/Haugalandet er også et alternativ.

Fjord Norge kommer ganske sikkert ti lå bli hovedorganisasjonen på Vestlandet.

Reiselivsdirektør Tore Gautesen sier at han prinsippielt mener det er riktig å spisse satsingen, men ønsker i dag ikke å spekulere i hvilke alternativer han mener er fornuftige i vår region.

Les mer her:

http://www.aftenbladet.no/nyheter/okonomi/Regjeringen-kutter-antall-reiselivsselskap-3043263.html