Petroleumstilsynet meiner dokumentasjonsmengda i Nordsjøen har gått for langt. No skal det forenklast!

Skrevet .

Tilsynet skal diskutere forenkling saman med Statoil og resten av næringa.

Vi kjem aldri til å fråvike kravet til sikkerheit, men vi ser no på om det er muleg for bransjen å lage enklare system, seier informasjonssjef Inger Anda i Petroleumstilsynet i Stavanger til NETT NO.

Uttalelsen kommer etter at administrerende direktør Håvard Ulstein i Island Offshore gjekk hardt ut i NETT NO måndag mot det han karakteriserer som eit dokumentasjonshysteri i Nordsjøen.

– Vi har sett på mange oppdrag som det normalt ville tatt 14 dagar å lage dokumentasjon på, men som vi har måtta brukt fleire årsverk på å få ferdig – rett og slett fordi krava til dokumentasjon er så enorme.

– Dette har rett og slett utvikla seg til ein uting, sa Ulstein til NETT NO.

Inger Anda seier at ei rekkje aktørar har kome med kritikk mot dokumentasjonskrav og prosedyrer som verserer i oljebransjen.

Les meir her:

http://www.maritime.no/marked/petroleumstilsynet-vil-ha-kutt-i-dokumentasjonen/