Vegvesenet vil undersøke muligheten for å kjøre fram ferjefri E 39 raskere enn planlagt, melder Aftenposten.

Skrevet .

- I forbindelse med prosjekt fergefri E39 på Vestlandet ser vi på om vi kan få Stortingets aksept for å gå videre på et tidligere tidspunkt enn det som er vanlig, sier direktør Lars Aksnes i Vegdirektoratet.

I Norge er det i utgangspunktet utenkelig å planlegge og bygge vei samtidig. Det sørger plan- og bygningsloven for. Men også her i landet forsøker veimyndighetene å forsere plan- og byggeprosess.

Direktør Lars Aksnes i Vegdirektoratet bekrefter nå overfor Aftenpostens nettutgave, aftenposten.no, at direktoratet i forbindelse med fergefri E39 vil se om det er mulig å realisere prosjekter på en raskere måte enn hva som er vanlig her i landet.

Det er hyggelige signaler for alle som ønsker seg en raskest mulig realisering av Rogfast, som blir verdens lengste undersjøiske tunnel. Rogfast skal gå mellom Randaberg og Vestre Bokn og gjøre fjordkryssingen mellom Nord-Rogaland og Sør-Rogaland ferjefri.

Uttalelsene fra direktøren i Vegdirektoratet kommer i forbindelse med en kartlegging som viser at det tidligere isolasjonistiske sosialistdiktaturet slår Norge «ned i støvlene» når det kommer til veiutbygging.

På ruinene av et håpløst veisystem for militære kjøretøyer garanteres albanerne et godt veinett i løpet av 20 år. Men ikke alt går veien i det lille fjellandet.