Haugesund kommune vil hjelpe Haugesund Sentrum AS og Odd Fossan Waage (bildet) ut av en økonomisk krise

Skrevet .

På tross av at Haugesund Sentrum Næringsdrift AS det siste halvannet år har økt fra 162 til 195 medlemmer som betaler et årlig aktivitetsbidrag til driften, sliter selskapet med egen økonomi. I følge årsmeldingen for 2015 er hele egenkapitalen tapt, melder TV Haugaland.

Nå har foreningen bedt om hjelp fra kommunen. Rådmannen er positivt innstilt å hjelpe foreningen – men har en del forutsetninger. Formannskapet behandlet onsdag denne uken et forslag til ny samarbeidsavtale med selskapet som innebærer en opptrapping av det kommunale tilskuddet. Forutsetningen for økningen er at selskapet overtar ansvaret for å arrangere julemarked hvert år.

Politikerne legger opp til at styret i julemarkedet og Haugesund Sentrum skal forhandle om hvordan ansvar og drift av julemarkedet kan overføres til Haugesund Sentrum Næringsdrift AS fra og med 1. januar 2017. Det er en forutsetning at julemarkedet fortsatt er på Rådhusplassen.

Formannskapet utvidet innstillingen sin overfor bystyret med et punkt der de slår fast at julemarkedet skal bestå som egen organisatorisk enhet med organisasjonsnummer, eget styre og regnskap. Selskapet kan ikke på eget initiativ avvikle selskapet og selge verdiene. Om selskapet gir opp, må partene finne en løsning for å drifte markedet videre med andre aktører.

Les mer her:

https://hnytt.no/2016/05/27/far-kommunal-hjelp-overtar-julemarkedet/