Bro over Bjørnefjorden er det beste alternativet, mener Bergen Næringsråd, som ber statsministeren holde høyt tempo i Hordfast.

Bergen Næringsråd ber om at regjeringen foretar trasévalg for E39 Bergen – Aksdal og med det Hordfast så snart som mulig.

Skrevet .

 

I et brev til statsminister Erna Solberg minner administrerende direktør Marit Warncke om at hun allerede har tatt et standpunkt til trasé. På fergeleiet på Sandvikvåg søndag 28. juli, sa Solberg følgende til Bergens Tidende:

– Vi går inn for byggestart for bro i midtre trasé i 2018, mens de rødgrønne verken har bestemt seg for trasé eller tidspunkt ennå.

– Vi er glade for at Statsministeren allerede har konkludert med tanke på både trasévalg og prioritering av Hordfast. Vi deler statsministerens konklusjon i dette spørsmålet og ber om at den så snart som råd er, følges opp i regjeringens arbeid, skriver Warncke.

– Vi ber derfor om en så rask avklaring av trasévalg som mulig, og at det settes av tilstrekkelige midler til den videre prosessen.