- Et faresignal når bransjene gjerne foretrekker å utdanne de ansatte selv fremfor å velge de som kommer fra utdanningsinstitusjonene, mener Virke.

Norske bedrifter er ikke særlig opptatt av utdannelse, viser ny undersøkelse. Mange vil heller "lære dem opp" selv. - Ikke godt nok, mener kunnskapsministeren

Skrevet .

Kun 36 prosent av norske bedrifter mener det er viktig å ansette ledere med lang utdannelse, viser en ny undersøkelse fra Virke.

Bedriftene svarte at de mente erfaring, gjerne fra bransjen, var viktigere enn formell lederutdanning. Hele 77 prosent mente erfaring var det viktigste for en leder, ifølge undersøkelsen.

– Jeg skal være forsiktig med å kommentere for mye på Virkes tall, men jeg kan si meg enig i at skolen må tilpasses næringslivet bedre. Det er ikke godt nok nå, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til DN.no.

Direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke mener at det bør være rom for mer praksis i norsk utdanning.

– Vi ser at mange av bransjene har egne skoler og kurs, som de gjerne sender ansatte gjennom. På en side mener vi dette er svært positivt, men det kan tyde på at utdanningen i Norge er for dårlig, sier Madsen.

– Det kan være et tegn når bransjene gjerne fortrekker å utdanne de ansatte selv fremfor å velge de som kommer fra utdanningsinstitusjonene, fortsetter hun.

Les mer her:
http://www.dn.no/talent/article2712218.ece