Naturkraft vil legge ned gasskraftverket på Kårstø. Det er nesten ikke i bruk..

Skrevet .

Det er Naturkraft som driver gasskraftverket på Kårstø som startet opp i 2007, men som knapt har vært i drift siden.

Årsaken til at kraftverket stort sett har stått stille er lave strømpriser og lav lønnsomhet. Kårstø-anlegget kostet 2 milliarder å bygge.

Haugesunds Avis viste i helgen til et brev til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) der administrerende direktør i Naturkraft, John Terje Staveland, har søkt om lov til å avvikle gasskraftverket. I brevet opplyser han at det årlige driftsunderskuddet beløper seg til 100 millioner kroner.

– Siden juni 2011 har gasskraftverket bare hatt sporadisk produksjon i noen dager i 2012 og i 2013. Vi har søkt NVE om å få lov til å legge ned – hvis eierne våre vil, sier John Terje Staveland til Stavanger Aftenblad