IKT-Servicefag utdanner IKT-Servicefagmedarbeidere til IT-bedriftene i vårt nærområde på Haugalandet. Læretiden ute i bedrift er to år.

Faglærerne raser mot forslaget om å legge IKT- Servicefag inn under elektrofag. - Det vil påvirke IT-utdanningen i vår region, mener de.

Skrevet .

Vi som faglærere på IKT-Servicefag ved Haugaland Videregående Skole har i lengre tid kjempet for at den yrkesfaglige IKT-utdanningen må bli gjort om til et rent toårig studieløp for å speile samfunnets behov. I dag er vi kun et ettårig studieløp under Service og Samferdsel, heter det i et brev faglærerne ved Haugaland Videregående Skole har skrevet til Næringsforeningen.

-Kunnskapsdepartementet (KD) har sendt ut et høringsnotat der de ønsker å legge IKT-Servicefag inn under elektrofag og at vi fremdeles kun skal være et ettårig studieløp. Dersom dette forslaget går igjennom vil det, slik vi og bransjen ser det, rasere og utvanne IKT-utdanningen på Haugalandet. Det er ellers verdt å merke seg at Utdanningsdirektoratet (UDIR) i 2016 anbefalte et toårig studieløp, nettopp for å møte den digitale utviklingen i samfunnet. KD har altså valgt å se bort i fra denne anbefalingen. De har kommet med sitt eget forslag.

Vi ønsker å presisere at dette ikke kun gjelder for Haugalandet spesielt, men for Norge som nasjon. Vi er i tett dialog med sentrale aktører innenfor IKT-bransjen i hele Norge, og det er en unison enighet at dette forslaget vil rasere IKT-utdanningen på Videregående nivå.

Vi ønsker å nevne at det er oppstått en kraftig mobilisering nasjonalt angående denne mulige omleggingen på svært kort tid. Tunge nasjonale IT-aktører er i opprør over dette forslaget. Mange mobiliserer nå for å svare på høringen som er lagt ut, bla IKT-Norge, Evry, ATEA, Sjøfartsdirektoratet, m.fl.

Det snakkes mye i disse dager om hva som er den nye oljen, og kanskje spesielt i vår region. Det burde ikke herske noen tvil om at IKT som næring vil influere de fleste bransjer fremover, og at det er utvilsomt viktig å understreke at IKT-sektoren kommer til å være en av de fremste motorene i forhold til inntjening, utvikling og arbeidsplasser i nær fremtid.

Gjennom dialog med våre lokale IT-bedrifter, har vi fått klare signaler på at et toårig løp vil styrke deres mulighet og vilje til å rekruttere kvalifiserte lærlinger til sin bedrift. Det motsatte vil føre til en svekkelse, naturlig nok.

Vi er pr i dag den eneste IKT-utdanningen lokalt som utdanner kvalifisert arbeidskraft til IT-sektoren på Haugalandet. Ikke minst er det viktig å poengtere at omleggingen av IT-fag garantert ikke vil føre til at vi får flere jenter til å søke dette faget.

Vi ønsker med dette skrivet å informere vår lokale næringsforening og tilhørende medlemsbedrifter om hva som er i ferd med å skje. Vi på Haugalandet trenger en dedikert IKT-utdanning på videregående nivå for å ivareta vårt lokale næringsliv på en best mulig måte. Ikke minst har vi ansvar for å tilby våre unge innbyggere gode og relevante IT-læreplasser.

Vi ønsker og håper at både næringsforeningen og deres medlemsbedrifter nå ser at de har mulighet til å direkte påvirke hvordan IT-utdanningen skal se ut i vår region, heter det i brevet fra faglærerne på IKT-Servicefag.