For å få mer gods fra vei til sjø vil Kystverket bruke midlene i Nasjonaltransportplan på å etablere færre, men større havner.

Skrevet .

I Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014 til 2023 har Stortinget vedtatt å bruke 19,3 milliarder kroner til arbeide med å effektivisere norsk sjøtransport.

Torsdag presenterte Kystdirektør Kirsti L. Slotsvik Kystverkets planer for pengene.

– Stortinget har gitt klar beskjed om at en betydelig del av godstransporten på vei skal over på sjø, det skal vi bruke en god del av disse pengene på, sier Slotsvik.

Av de 19,3 milliardene er tre milliarder øremerket godstransport, skriver Teknisk Ukeblad.

– Vi planlegger å oppgradere havne- og transportnettverket langs kysten. Og vil ha et tettere samarbeid mellom ulike havner. Vi vil satse på de store havnene, selv om det kan føre til at enkelte små og mellomstore havner kan miste en del av den trafikken de har i dag, sier Slotsvik.

Hensikten er å skape effektive og robuste havner som kan håndtere store godsmengder.

For å oppnå målene prioriterer Kystverket verdiskapning foran distriktspolitikk.

– Kystverkets oppgave er å bidra til at transportsystemet langs hele kysten blir så effektivt og rasjonelt som mulig. Vi må dermed bruke penger og innsats der det er livskraftig industri, og der havnene er et viktig knutepunkt som binder alle transportformene sammen, sier Slotsvik.

Kystverket vil derfor prioritere Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, og Tromsø.

Les hele saken her: http://www.tu.no/bygg/2013/06/27/kystverket-vil-kutte-antallet-norske-havner