– Det er behov for en arena hvor norske aktører kan danne sterkere allianser, sier Arvid Nesse i Marin Energi Testsenter

Skrevet .

– Vi mener timingen nå er rett. Det er veldig mange som orienterer seg mot havvind og markedet er i sterk vekst, sier Arvid Nesse, daglig leder ved Marin Energi Testsenter

Han tar nå initiativ for å samle de regionale aktørene i havvind til et Arena-klyngeutviklingsprosjekt.

– I utgangspunkt ser vi for oss Rogaland som geografisk nedslagsfelt, men vi kommer ikke til å sette veldig klare grenser.

Senteret, som Nesse leder, ble opprettet i 2009 i forbindelse med Statoils flytende vindturbin Hywind, og eies av Statoil, Rogaland fylkeskommune, Karmøy kommune og Uni Research Polytec.

– Vårt formål er å tilrettelegge for utvikling av havvind-aktiviteter i Norge. Uten et hjemmemarked i overskuelig fremtid, er terskelen for å komme i posisjon til det internasjonale markedet tøffere.

Han mener et klyngeprosjekt kan bistå på veien.

– Vi ser det er et stort behov for nye løsninger som kan få ned kostnadene ned i havvind. Der har norske bedrifter mye å bidra med.

Les mer her:

http://syslagronn.no/2016/01/20/syslagronn/han-vil-samle-havvindbransjen_74171/?_ga=1.207699538.1513564165.1439196744

Fakta

Arena-klyngeprogram

  • Eies av Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og Siva
  • Prosjektperiode på tre år med mulig forlengelse med to år
  • Klynger som inngår i prosjektet får mellom 1,5 til 3 millioner kroner årlig
  • Beløpet må matches med midler eller egeninnsats fra bedriftspartnere
  • Er i dag 22 aktive næringsklynger i prosjektet