Viktige aktører vil samle subsea-næringen i vår region til å møte å møte industriens krav til bedre effektivitet og kostnadskontroll.

Skrevet .

Møtet arrangeres på Rubbestadsneset i Bømlo kommune 6. mars, og er initiert av NCE Subsea (NCE=Norwegian Centre of Expertice)

-Med temamøtet ønsker vi å skape en nettverksarena som knytter sammen subseamiljøet i Sunnhordaland – Haugalandet og resten av regionen. Det blir også presentasjoner som gir godt innblikk i subsea-aktiviteter i regionen, sier adm.dir. Tore Kallevåg i Olvondo Industries AS på Rubbestadsneset.

Med en antatt vekst i subseamarkedet spesielt innen service og vedlikehold fram mot 2017, vil hovedtema for temamøtet være et viktig satsningsområde de neste årene. Vi ønsker å tilby denne muligheten til å få mer kunnskap om noen av de store utfordringene med kostnadskontroll og effektivisering i norsk subseaindustri, sier Kallevåg.

Program og påmelding her:

http://www.ncesubsea.no/page/359/activity/1366/temamote-effektivisering-av-subseaindustrien