Ordførerne i Hardanger samler seg til kamp mot Vegvesenets planer om å bygge gigantbro over Bjørnafjorden. De vil ha ferjefri E39 langs en indre trasè.

Skrevet .

Gjennom et felles opprop til samferdselsminister Marit Arnstad, som snart legger fram forslag til Nasjonal transportplan 2014 – 2023, gir de klar melding om at den indre traseen over Fusa gir mest nytte – både lokalt og nasjonalt, skriver Haugesunds Avis.

Les også: Droppet klimaspørsmålet

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Droppet-klimasporsmal-2837236.html  

Bak kravet står ordførerne i Odda, Ullensvang, Granvin, Kvam, Jondal, Kvinnherad, Samnanger og Fusa.

De slutter seg dermed til flere hundre osinger, som tirsdag kveld gikk i fakkeltog mot bro over Bjørnafjorden.

– Ikke i tvil

For de åtte ordførerne fra indre del av fylket, blir det lagt hovedvekt på samfunnsnytten, der de mener den indre traséen er klart best.

– Vi er ikke i tvil om at den indre traséen vil tjene den interne kommunikasjonen i Hordaland best.

Denne traséen gir også den beste løsningen nasjonalt med tanke på gode, kombinerte løsninger nord – sør og øst – vest, heter det i ordførernes brev til Samferdselsdepartementet.

Les mer her:

http://www.h-avis.no/nyheter/til-kamp-mot-monsterbro-1.7745198